fiskearter

Danmark har en rig og varieret bestand af fiskearter, der kommer fra både saltvand og ferskvand. Nogle af de mest almindelige fiskearter i Danmark inkluderer torsk, laks, sild, hornfisk, havørred, gedde og aborre.

Torsken kommer typisk til de danske farvande om vinteren og kan blive op til en meter lang og veje op til 25 kg. Laksen svømmer op i de danske floder om foråret for at gyde og kan blive op til 1,5 meter lang og veje op til 30 kg.

Silden kommer til de danske farvande om sommeren og kan blive op til 40 cm lang. Hornfisken er også en sommergæst og kan blive op til 80 cm lang i Danmark, men kan blive langt støre i udlagt langt støre!

Gedden lever i ferskvand og kan blive op til 1,3 meter lang og veje op til 20 kg. Aborren er en anden ferskvandsfisk og kan blive op til 50 cm lang og veje op til 3 kg.

Danmark er et paradis for lystfiskere og tilbyder mange muligheder for at fiske forskellige arter året rundt.

Havørreden er kendt for sit skarpe syn og sin smidighed i vandet, hvilket gør den til en udfordrende fisk at fange. De fleste havørreder i Danmark er mellem 30 og 80 cm lange og vejer mellem 1 og 5 kg, men der er også eksemplarer, der kan blive op til 1 meter( i meget særligt tilfælde) lange og veje over 10 kg.

Fangsten af en havørred kan give en fantastisk oplevelse for lystfiskere, og den betragtes ofte som en af de mest smagfulde fisk i Danmark, især når den er fanget i ferskvand. Havørreden er en ikonisk del af det danske fiskeri og en vigtig ressource for både fiskere og naturen.